В резултат от целенасочените си усилия да повиши знанията си по темата за повишаване качеството на услугите за ранно детско образование и грижи от 2016 г. насам, ФДРС стартира проект „Качествено образование за равен старт“, който ще се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“ на стойност 43 857 лв. с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е до декември 2020 г. Проектът надгражда дългогодишните усилията на организацията по посока инвестиране в раннообразователни практики. Неговата цел е да преведе и адаптира основния обучителен пакет по Европейската рамка за качество (ЕРК) – “Пет стъпки към качество“ за България и да подготви национална група обучители, които да бъдат лидери в инициирането и развиването на местни практики основани на рамката. През 2019 е планирано реализирането на следните дейности: подготовка и администриране на проекта, преглед на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното образование, спрямо Европейската рамка за качество, обучение на обучители.

Местните практики основани на Рамката за качеството се развиват в ДГ „Червена шапчица“ гр. Луковит, ДГ „Светулка“ гр. Угърчин, ДГ „Тинтява“ гр. София, ДГ „Снежанка“ гр. Търговище,  „Първи юни“ с. Руец, ДГ „Детелина“ гр. Мездра, ДГ „Слънчице“ гр. Мездра, както и чрез университетски преподаватели и други специалисти

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?