На 17 април в читалище „Светлина“, село Давидово се проведе първата среща за мониторинг и оценка на практическото приложение на „Елементът Игра“ с участието на заинтересуваните страни. Програмата и развитото пространство за учене в читалището са резултат от няколкогодишните усилия на ФДРС и КНСО да подкрепят ранното детско развитие и учене в малки населени места в община Търговище.

На срещата, която беше фасилитирана от ФДРС, се включиха 4 представители на общността (читалищни деятели, родители, представители на общинските и образователни власти, доставчици на социални услуги). Те обсъдиха и оцениха актуалното състояние на пространството за учене и програмата „Елементът Игра“ в различните аспекти на инструмента за мониторинг  – центрираност върху детето, овластяване, сигурност, здраве и безопасност, персонал и човешки ресурси, свързаност, и устойчивост. Водени от споделената от тях висока оценка, участниците изработиха план, който да работи за разрешаване на идентифицираните от тях предизвикателства. Планът изработен по време на срещата обхваща дейности, които целят въвличането на бащите в дейностите по програмата “Елементът Игра“, свързване на програмата със социални услуги, от които имат нуждата семействата с малки деца в общността; привличане на бизнеса за подкрепа на пространството за учене.

t

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?