ФДРС стартира мониторинг и оценка с участието на заинтересованите страни на пространствата за ранно детско учене, които развива с партньорите си в страната.

Мониторингът и оценката ще бъде извършен с Инструмент за оценка на качеството на услугите за ранно детско развитие за момчета и момичета/ РДР-ИОК: Услуга за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) Кътове за игра. Инструментът  РДР-ИОК е разработен от Международни инициативи за детско развитие (МИДР), Нидерландия и е предоставен на ФДРС за ползване за целите на мониторинга.

Основната му идея е, че чрез включване на заинтересовани лица като родители, практици, представителни на местните власти и общностни здравни работници в процеса на оценяване функционирането (или нефункционирането) на услугата, може да се създаде истинско усещане за авторство на инициативи, които подобряват положението

В РДР-ИОК са формулирани шест основни измерения на качеството, които съответстват на значимите теми в правенето на политики, практиката и изследователската литература, така че да са приложими към всички услуги за малки деца.

Шестте измерения, които са приложими и за пространствата за учене/ кътовете за игра са: центрираност върху детето, овластяване, сигурност, здраве и безопасност, персонал и човешки ресурси, свързаност, и устойчивост.

На практика мониторингът и оценката се провеждат в рамките на полудневна среща по време на която различни групи от заинтересуваните страни (родители, специалисти, представители на местни власти,  социални и образователни услуги и др.), дискутират и оценяват съответната програма и нейната практика през всяко едно от 6-те измерения. Срещата завършва с изготвяне на конкретен план /за 6 или 12 месеца/ за подобряване на функционирането на пространство за ранно детско учене.

Местата, на които ще се проведе мониторингът с инструмента РДР-ИОК са центровете по програмата “Силата на семейството и общността” във Варна, София, Търговище, с. Горно Черковище, с Калитиново, с. Давидово.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?