Проучването на напредъка на децата е част от програмата за мониторинг и оценка на ФДРС на ефективността на приложението на програмата „Елементът Игра“ в пространствата за учене, които са развити в сътрудничество с партньорите.

Проучването на напредъка се извършва със стандартизиран за България инструмент за скрининг за детско развитие – DP3. За целта два пъти годишно в рамките на програмата се провеждат интервюта с родителите относно уменията на децата им.

В настоящото проучване участваха родителите на 23 деца, които постъпват на 3 години в обучителната група на Центъра и освен планираните дейности от екипа се включват в игрови сесии по програмата “Елементът Игра“. Получените данни показват, че децата бележат напредък в развитето си в рамките на 8 месеца, през които посещават Центъра целодневно. Особено видим е напредъкът при децата, чиито показатели в началото на обучителната година са били под средната норма на развитие. В края на година няма деца, които имат затруднения, като значително се е увеличил броят на децата в средната норма.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?