В края на август проведохме изключително приятна среща с родители на малки деца, които посещават център МИР в кв. Факултета. Той се управлява от Фондация „Здраве  и социално развитие“, които са наши партньори от 2017 г. и които прилагат нашата програма ЕЛЕМЕНТЪТ ИГРА® в различните си услуги за деца и семейства. 

Участници във фокус групата бяха 10 майки и един баща. Целта на нашата среща бе да изследваме ефективността на програмата и на играта за детското развитие и за семействата. От споделеното разбрахме, че,  

Децата учат през играта 

Родителите отбелязват приноса на играта за това децата да развиват умения и да трупат знания. Родителите извеждат като полза от участието в играта това, че децата могат да развиват адаптивни умения, социално-емоционални умения, напредват в езиково развитие – научават нови думи и знания от играта, общуват и развиват умения за подреждане и грижа към личните вещи.  

Центърът е притегателно място  

Родителите харесват близостта на центъра до домовете им и това, че в екипа работят хора от самата общност. Това ги кара да са спокойни за децата си, да имат повече доверие. 

Отношението на екипа към децата и към родителите е водещо 

Независимо от поставените въпроси родителите винаги извеждаха начинът на посрещане и контакт на екипа с тях и с децата като нещо което ги мотивира да идват и да се чувстват спокойни.  

За нас беше удоволствие да проведем тази среща и да чуем толкова добри думи за работата на нашите партньори и за начина, по който са интегрирали програмата в своята работа. Ние вярваме в силата на играта и продължаваме да работим за развиването на нашите партньори в прилагането на най-добрите практики в подкрепа на детското развитие и родителските умения.  

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?