Фондация за децата в риск по света стартира проект „Сигурен рестарт в условията на пандемия“ с финансова подкрепа в размер на 9 179 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП чрез

Фонд Активни граждани България

Проектът се изпълнява в тематичен приоритет 6 на схема за малки инициативи оперирана от ФРГИ.

Основната цел на проекта е да подкрепи организациите членове на мрежата на ФДРС в условията на кризата с COVID-19 и последствията от нея, които поставиха предизвикателства пред пространствата за учене по места. Те са свързани, както с необходимостта от развитие на дейности, осигуряващи безопасност и благополучие на уязвимите семейства с малки деца, така и с промяна в организацията и съдържанието на програмите и практиките ни. Подкрепата ни изисква възстановяване на доверието със семействата и общностите и придобиване от тяхна страна на умения за самоорганизиране, които да гарантират здравето и благополучието на децата им. Постигането на проектна цел ще осигури възстановяване на практиките за учене в условията на безопасност и с активното участие на семействата и общностите, което да доведе до устойчивост. Тези резултати ще бъдат постигнати чрез разработване на подходи и процедури за работа на организациите със семействата; разработване на програма за развитие на социални умения за родителите; обучение за обучители от 13 НПО; пилотиране на програмата за развитие на социални умения за родители в 5 уязвими общности; мониторинг и оценка на пространствата за учене по програмата „Елементът Игра®“.

 

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?