За нас, екипът на Фондация за децата в риск по света е чест да приветстваме в Борда на настоятелите адв. Янита Тончева, която се присъедини към него с всеотдайност и посветеност.

Адвокат Янита Тончева  е с богат опит в различни сфери на правото. Професионалния й опит включва работа като:

 • правен консултант и ръководител на проекти в областта на търговското, облигационно, сливания и придобивания на търговски дружества, нормотворчество, концесии, интелектуална собственост, процесуално представителство, несъстоятелност, по възлагане от различни организации и институции на национално и международно равнище;
 • ръководител екип за изготвяне на нормативни актове
 • ръководител на екипи за подготовка и управление на проекти по оперативни програми ОПДУ, ПРСР, ОПРР, ОПКС на следните бенефициенти:

„Национален борд по туризъм“, Държавна агенция за бежанците  при Министерския съвет, Общините: Правец,  Първомай, Асеновград, Белоградчик, Лесичово, Столична община, Медицински Университет-Пловдив, Лесотехнически университет, Областна администрация Софийска област;

 • ръководител екип за изпълнение на проект с наименование „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“ по процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма „Добро управление“.

 

Кариерното й развитие включва: 

 • Съветник в Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание (2014–2016)
 • Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Тончева и партньори”(2007– до настоящия момент);
 • Съдружник (1995) и Едноличен собственик на консултантска компания “Модус Консулт” ЕООД (1995 – 1999)
 • Член на Контролния съвет на Национален борд по туризъм (2006 – до настоящия момент)
 • Председател на УС на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ (2008 – до настоящия момент)
 • Арбитър в Търговски арбитражен съд при Националната Юридическа Фондация (1998 – до настоящия момент)
 • Съветник на Столичен общински съвет по Концесионния договор със „Софийска Вода” АД  (2003 – 2006)
 • Мениджър “Правен отдел” – „АФА“ООД-счетоводство и одит (1994 – 1995)

 

 

Ето какво споделя адв. Тончева за своята мотивация да стане част от Борда на ФДРС:

 

За мен е чест и привилегия да бъда част от екипа на тази Фондация!

Защо се ангажирах с това, какво общо има един адвокат с работата с деца?

 

Правото е мой осъзнат избор, професия и мисия. Когато натрупаният опит и успехи в професията се съчетаят с житейска зрялост, се явява вътрешната потребност да бъдем в по-голяма степен полезни за другите и да добавяме повече стойност за обществото, защото вече сме разбрали, че това носи усещането за удовлетворение и пълнота в живота.

Доброто се нуждае от ежедневна подкрепа, а децата заслужават най-доброто в живота!

Всеки ден е неповторим и от нас зависи как ще го изпълним със съдържание!

Ето защо, в моя ден искам да бъда частица от усмивката на едно дете, от сбъднатите му мечти, от радостта в очите му, от усещането му за доверие и сигурност!

Ето защо, с дълбока убеденост и усещането за мисия, защитавам правата на уязвимите деца, съдействам за промените в образованието, за развитието и  по-доброто бъдеще на българските деца!

 

Защото съм убедена, че заедно можем повече!

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?