ОБЯВА ЗА РАБОТА

 

Фондация за децата в риск по света (ФДРС) работи с малък екип и разчита на разнообразни умения и нагласа за развитие и учене. Търсим да наемем координатор „Ранно детско развитие“ за екипа по изпълнението на проект „Изграждане на капацитет за разширяване на пространствата за ранно учене“, осъществяван с подкрепата на фондация Тръст за социална алтернатива (ТСА) в периода 01.07.2022 г. – 31.08.2023 г.

Координаторът „Ранно детско развитие“ ще има ключова роля в разрастването на организацията и разширяването на пространствата за ранно детско учене. От него се очаква да се запознае подробно с модела на работа на ФДРС, да спомага за развитието и поддържането на партньорската мрежа с цел качествено прилагане на авторската програма Елементът Игра®, да обогатява и адаптира нейното съдържание и да участва активно в процеса на разработване и приложение на модел за професионално развитие на специалисти. Координаторът участва в процеса на регистриране на ФДРС по ISO и на програмата Елементът Игра® в МОН.

Отговорности и задължения на позицията:

Оперативни:

 • Подготвя и пилотира приложението на модела за професионално развитие на специалистите игра по програмата Елементът Игра® и анализира резултатите от него;
 • Организира и участва в работни срещи със заинтересованите страни на регионално и национално ниво;
 • Подпомага адаптирането на елементи от програмата Елементът Игра® спрямо нуждите на местните общности, в които се прилага;
 • Подпомага комуникацията с местните прилагащи специалисти;
 • Допринася с идеи за приложението на програмата Елементът Игра® вкъщи;
 • Оказва мотивиращо въздействие върху прилагащите специалисти;
 • Поддържа активна комуникация с всички страни, ангажирани с проекта;
 • Участва в едногодишно  вътрешно обучение за експертна позиция в ранното детско учене и дейността на ФДРС.

Административни:

 • Участва в процеса на регистрация на ФДРС по ISO и на програмата Елементът Игра® в МОН;
 • Подпомага планирането и провеждането на събития;
 • Идентифицира обучения и други възможности за професионалното развитие на специалистите игра;
 • Провежда проучвания, представляващи интерес за ФДРС;
 • Допринася за разработването и усъвършенстването на методи и системи за оценка на въздействие;
 • Представя ФДРС на срещи, форуми и публични презентации;
 • Изгражда и поддържа партньорства и отношения с други организации;
 • Изготвя справки и доклади за дейността си, в т.ч. комуникационни материали;
 • Поддържа актуални базите данни на ФДРС в областите: обучение и развитие, партньорства, пространства за ранно детско учене, вътрешни политики и процедури и др.;
 • Придържа се към и изпълнява вътрешноорганизационните политики и процедури на ФДРС;
 • Следи за добри национални и международни практики в сферата “Ранно детско учене и развитие” и НПО сектора, и ги интегрира в работата на ФДРС;
 • Изпълнява други подходящи задачи.

Изисквания към кандидатите включват:

 • Задължителна образователна степен бакалавър в областите педагогика, социална работа, психология, както и минимум 2 години опит в областта на ранното детско развитие и учене.
 • Владеене на писмен и говорим английски език поне на ниво B2;
 • Отличен умения за планиране и анализиране;
 • Умения за работа в динамична и мултикултурна среда и екип;
 • Отлични комуникативни умения, в т.ч. модериране на срещи и дискусии;
 • Способност за приемане на конструктивна обратна връзка;
 • Безупречна работна култура и етика с високо ниво на професионална почтеност и конфиденциалност;
 • Силни организационни умения и стратегическо мислене;
 • Инициативност и способност за самоуправление и самоконтрол;
 • Внимание към детайлите, отдаденост на качеството, точността и задълбочеността;
 • Отзивчивост и нагласа за постоянно учене и развитие;
 • Любопитство, интерес и ангажираност към приоритетните области на ФДРС;
 • Компютърна грамотност – Microsoft Office 365.

Предимство ще имат кандидатите, които:

 • Имат опит във формалната система за предучилищно образование;
 • Познават ромската култура и нагласи на семействата за ранно образование на децата;
 • Владеят в някаква степен ромски език;
 • Имат опит в работа с деца и семейства от уязвими общности в неправителствения сектор;
 • Имат опит в обучението на възрастни.

Условия на работа:

 • Конкурентно възнаграждение на трудов договор на 8 часа;
 • Работно място в офис и възможност за пътуване и среща с партньори в страната;
 • Разнообразни и интересни работни задачи;
 • Доброжелателна и развиваща работна среда;
 • Възможност за гъвкавост при изпълнение на работните задачи;
 • Едногодишно вътрешно обучение и присъединяване към екипа на ФДРС след приключване на проекта в експертна позиция за координиране на програми за работа с уязвими групи деца и семейства.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете професионално CV и мотивационно писмо до 30.08.2022 г. на адрес  office@wwo.bg

След първоначалния подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю до 09.09.2022 г. Всички изпратени документи ще бъдат разглеждани при пълна поверителност. Ще се свържем само с допуснатите до интервю кандидати.

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?