На 31 януари, 2022 г. приключи едногодишният проект “Сигурен рестарт в условията на пост пандемия от Covid 19“ реализаран от ФДРС с подкрепата на Фонд Активни граждани. Проектът имаше за цел да повиши капацитета на неправителствените организации-членове на мрежата на пространствата за ранно детско учене на ФДРС да възстановят и предоставят услугите в ситуацията на пост пандемия при осигурена безопасност за децата, техните семейства и професионалистите.

Част от проектните дейности бяха свързани с обучение и консултации на 13 НПО от мрежата, които получиха подкрепа за разработване и подобряване на организационните политики и процедури за работа в пост пандемична работна среда.

Благодарение на предоставената по проекта възможност да укрепим организационния капацитет на нашите партньори беше разработена Програмата за развитие на умения на родители и бяха подготвени 18 обучители  за работа с нея. В рамките на пилотирането на програмата повече от 50 родители с малки деца от уязвими общности в 5 населени места придобиха конкретни умения свързани с грижата за децата, живота в семейството и общността.

С цел осигуряване на устойчивостта на местните пространства за учене за деца и родители, проектът включи мониторинг и оценка с участието на заинтересованите страни в 5 пилотни за програмата   места в страната.

 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?