Във връзка с изпълнението на дейност 2ра по проект № BG05SFOP001-2.025-0212 с наименование „Ранното детско развитие – споделена грижа и отговорност на обществото“, екипът на Фондация за децата в риск по света ще проведе редица срещи със заинтересованите страни, с цел представяне резултатите от три от дейностите на проекта, а именно:

• Изследване – теренно проучване за практическото приложение на разработени механизми, инструментариум и методика за граждански мониторинг за установяване съответствието на съществуващата практика в детските заведения с изискванията за качество съгласно Рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, Област III – „Учебна програма”;
• Проучване на добри практики за неформални образователни услуги за деца в 3 европейски страни и Р България.
• Анализ на законодателните регулации и предложения за нормативно уреждане на неформалните образователни услуги за деца в страната.

Работните срещи ще се проведат на следните дати и локации:
20.04.2023 в гр. Оряхово
26.04.2023 в гр. Луковит
17.05.2023 в гр. Мездра
07.06.2023 в гр. София
14.06.2023 в гр. Търговище
И ще завършат с Кръгла маса на 22.06.2023 в гр. София

Представянето на посочените материали е само първата стъпка към по-важната цел на работните срещи – в хода на дискусията да получим обратна връзка и експертна позиция и в резултат на това да изведем валидизирани обобщения по темите, предмет на събитието.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?