Партньорството ни с Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Бургас датира от края на 2010 г., когато в него е създадена „Библиотека на играчките“.  

За партньора: Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Бургас е открит през 1953 г. като Дом “Майка и дете”. От началото на 2010 г., анализирайки проблемите при отглеждането на децата настанени в институцията, Домът се реформира към нов тип грижа чрез създаване на услуги в подкрепа на семействата. 

Днес Центърът предоставя на децата и техните родители диагностика, лечение и рехабилитация; пълноценни грижи при отглеждането и възпитанието; медицинско наблюдение през цялото денонощие; профилактика и превенции на здравето; закаляване; консултиране на родители на деца с проблеми в развитието; изготвяне на програма за работа в домашни условия. 

 

Представяме ви Соня Савова, която работи в „Библиотеката на играчките“ от нейното създаване. Когато говорим за нея има една основна дума, с която я описваме – изключителна! Соня е прекрасен човек, който се отнася към работата си отговорно, с цяло сърце за децата, с цяло сърце за колегите и с цяло сърце към новото и към ученето. Тя е изключително вдъхновяваща жена и колега! 

Аз съм Соня и от десет години съм библиотекар в „Библиотека  на  играчките“ в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания град Бургас. За тази програма разбрах от презентация на Фондация за децата в риск по света, на която присъствах преди 10 години. Аз имам дългогодишен опит и образование в областта на предучилищната педагогика и програмата за работа през игра много ми хареса. Освен това видях и възможност тя да бъде в подкрепа на децата от Центъра, на родителите и на екипа, който работи с тях и с удоволствие поех да бъда библиотекар и да организирам провеждането на игрови дейности. В следващите години имах възможност да участвам в обучения по програма „Елементът Игра“, част от която е „Библиотека на играчките“ и това ми помагаше да продължа да се развивам в работата си. Удовлетворена съм от възможностите, които имам като библиотекар – разнообразни контакти, позволяващи да насочвам, да подпомагам и да моделирам образователната игра, да търся обратната  връзка  за  това, с което програмата може и подпомага всеки потребител. Подбирам играчки за конкретните нужди на детето и давам насоки за играта, за това колко е важна позитивната връзка между възрастния и детето. По време на терапевтичните сесии наблюдавам и насочвам преживяванията на децата в процеса на играта, съобразно поставените екипни  цели, като  използвам методи, средства и натрупан опит в програмата. 

Играчката за децата има формиращата сила на книгата за възрастните. Със съдействието на дарители осигурихме много детски книжки за фонда на Библиотеката, които използваме в ежедневната работата. За мен децата са неизчерпаемо вдъхновение, чиято  енергия  стимулира уменията  ми  да  съчинявам детски  стихове, песни и сценарии за техните празници! От момента, в който започнах работа по програмата аз чета на децата, но им предлагам и мои съчинения. Предлагам тези  творби – плод на добри практики в тази сфера, с цел да подпомогна работещите с деца, имащи специални  нужди и грижещите се за тях възрастни. В изпълнение  на програмата „Елементът Игра продължавам да давам на най-големите учители – децата, всичко, което съм получила от хората, свързани с мен – любов, знания, радост, забава и преживявания. 

Ето една история, описана от Соня.  

«Тя беше на 4 и половина, когато започна да идва в Центъра за деца със специални потребности. При постъпването си бе с изоставане в развитието – не влизаше в контакт с деца и възрастни, нямаше интерес към играчки и не играеше, освен да ги  държи, прехвърля в ръце и да ги лапа. Не произнасяше  никакви думи, не разбираше говор. Беше раздразнителна и често плачеше, не харесваше компанията на деца. Предпочиташе да седи безучастно. Трудно се разделяше с родителите си. Ходеше  самостоятелно, но не проявяваше активност в движенията. Очакваше да бъде  обличана и хранена от възрастен. До две и половина годишна възраст бе  отглеждана  в семейството си от своите, млади и ангажирани с личностното си професионално  израстване, родители, в прекрасна  семейна  среда, и обградена с много обич.  

В началото екипът ни работи за адаптиране на детето и тук в помощ беше Библиотека на играчките. С детето работеха различни специалисти. Скоро започнах да я включвам в четенето на приказки и в програмата за музика в действие. Скоро екипът започна да отбелязва напредъка – тя започна да играе, да следи картинките в приказките, започна да имитира движения и да се върти под звуците на музиката и напредваше в цялостното си развитие. 

Сега тя проявява емоции, активна е, играе и се радва да бъде със семейството си.  Самостоятелно разказва малки случки, участва в роли на лекар, учител, певец, продавач, приказен герой по време на игрите. Брои, подрежда, сортира предмети по признак, конструира  фигури по модел, помага на по-малките, има изградени навици за хигиена, ред и поведение, самостоятелна е в тоалет и обличане. Вече ходи и на детска градина. 

Истории като тази ме карат да се чувствам полезна в работата си и да вярвам в силата на играта в подкрепа на ранното детско развитие.” 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?