Партньорството ни с Центъра за развитие и подкрепа на деца и семейства  в гр. Котел датира от 2016 г. Услугата се управлява от Международна социална служба

Специфични дейности: Центърът е разкрит в рамките на проект „Подкрепа на деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“, финансиран от УНИЦЕФ – България.

В набора от услуги, които се предоставят в Центъра, е включена и група за образователна подкрепа на 3-4 годишни деца.  Предназначена е за деца на 3-4 години от рискови семейства, необхванати от детски градини. Целта е да се насърчи развитието на децата и подготовката им за успешно включване в задължително предучилищно обучение, като по такъв начин се предотврати незаписването и ранното отпадане на децата от училище. Престоят в групата е полудневен, като дневният режим е организиран като в детска градина  (със свободни и структурирани дейности).  Осигурява се:

  • трикратно хранене (сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд).
  • образователни дейности по одобрена от МОН програма, с акцент върху овладяването на български език.
  • съдействие на родителите за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа и за поддържане на личната хигиена на децата

От януари 2017 г. такава група, освен в гр. Котел, е разкрита и в с. Градец.

В Центъра се прилага програма “Музика в действие” от “Елементът Игра”.

Програмата подкрепя цялостното детско развитие и е приложима за деца на всякакви възрасти.

Програмата подкрепя цялостното детско развитие и е приложима за деца на всякакви възрасти.

©2022WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?