Партньорството ни с Центъра за специална образователна подкрепа в град Плевен датира от 2014 г., когато в сградата на тогавашното Помощно училище бе разкрита Библиотека на играчките. Тя е единствената в подобен тип организации, които са създадени с подкрепата на Фондация за децата в риск по света.

За партньора: Центърът за специална образователна подкрепа е разкрит през 2017 г., в съответствие с промените в Закона за предучилищното и училищно образование. В него се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие чрез педагогическо и терапевтично въздействие и взаимодействие и допълнителна подкрепа за обучение за деца със специални образователни потребности. Екипът се състои от педагози, психолози, логопеди и други, които работят във функционално структурирана среда, адаптирана към специалните нужди на децата.

Библиотеката на играчките е част от ресурсната база на центъра, но като подход тя се интегрира по уникален начин в индивидуалната и групова работа с деца от различни възрасти.

Програмата е адаптирана и наградена към специализирания подход за работа с деца със специални нужди. Екипът е разработил подход за използването на играчките на три равнища, напр. игри, приложими на невербално ниво с цел развиване на експресивна страна на езика и говора и изграждане на начални умения за общуване; игри приложими за вербално ниво с цел развиване на активен речник и  диалог, както и игри за развиване на говорни умения – свързана реч и водене на разширен диалог.

Фондация за децата в риск по света е предоставила ресурси за работа по програмата – играчки, музикални инструменти и книги на стойност над 3000 лв., както и обучения за специалистите от Центъра.

 

Представяме Павлина Дескова, психолог в Центъра за специална образователна подкрепа.

Освен по психология, тя е магистър и по право. Павлина е изключително харизматична и е човек с широки познания и интереси. Тя може да вдъхнови всеки със своята усмивка и енергия. Запознахме се с нея на едно от обученията ни по програма „Разкажи приказката“, където открихме още от нейните качества – нейната креативност и артистичност.

Ето какво разказва за себе си Павлина:

Най-ценното в сесиите ми е доверието и силната връзка, която се получава с децата и това им помага лесно и бързо да се справят с усвояването на нови знания и умения. Когато на едно дете му се предостави възможност само да направи избор и да се справи с определена задача, то се чувства удовлетворено, важно, значимо и обичано.

 

 

Най-успешното и забавно приложение на програмата „Елементът Игра“ постигнах с идеята  за Коледен театър, който стана традиция в Центъра. Трета поредна година децата очакват с вълнение и трепет участието си в постановката, защото това е най-сполучливата форма за емоционална публична изява, по време на която всеки артист демонстрира умението си да разкаже приказка, да покаже музика в действие и да изрази радостта от играта. Наблюдавам с каква лекота и настроение, децата усвояват нови знания, умения, изразяват емоции, отпускат се и се чувстват сигурни да изразят себе си. Да учиш децата чрез игра е удоволствие за тях и удовлетворение за мен, да виждам напредъка и щастието в очите им.

 

Вярвам, че когато човек се стреми да бъде по-добър, сърдечен, да се развива и да бъде щастлив, той се променя и с това по някакъв начин променя хората около себе си.

От началото на партньорството ни с Центъра за специална образователна подкрепа през програмата са преминали над 70 деца на различни възрасти.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?