Партньорството ни с Община Пловдив датира от април 2017 г., когато в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, управляван от Общината стартира прилагането на програмата „Музика в действие“, част от “Елементът Игра”. 

 

За партньораКомплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив е изграден през 2005 г., заедно с още 10 комплекса по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България“.  

Визията на КСУДС е всяко дете да расте в семейна или близка до семейната среда.
Мисията на КСУДС е да подобрява благосъстоянието и защитата правата на децата в Община Пловдив чрез развиване на услуги в общността за превенция на изоставянетонасилиетодевиантното поведение, деинституционализация, услуги за деца с уврежданиядеца на улицата и децаотпадащи от училище, като икономически ефективни алтернативи на институционалната грижа 

Ръководейки се от международните и националните стратегически документи, най-доброто за децата на Пловдив и държейки във фокуса клиентите, професионалистите, които пряко работят с тях и всички ресурси, с които разполага,  Комплексът за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив, вече 15 години развива своите услуги. В дейността си, екипът залага на гъвкавост, проактивност, партньорство, достъпност като пилотира редица практики. 

Към днешна дата капацитет на КСУДС е 172 места разпределени в различни типове услуги, които обединява – Център за обществена подкрепаЗвено „Майка и бебе”Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училищеЦентър за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребностиЦентър за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“. 

В Комплекса се прилага програмата „Музика в действие“ и за целта са предоставени музикални инструменти на стойност 1 179 лв. 

Днес представяме Еленка Кумчева, музикотерапевт. Ето какво разказва тя за себе си: 

 

По образование е музикален педагог, магистър. Преди да започна работа в КСУДС съм работила като учител 20 години. Музикотерапевт в ЦСРИ ДСП съм от септември 2008 г. Обучавам се в програмите на Българска асоциация по музикотерапия, където съм асоцииран член. По програмата „Музика в действие“ на ФДРС работя от 2017 г. За първи път се запознах с програмите от презентация на Росица Богалинска. Привлечена бях от целта на програмата – „подпомагане на детското развитие посредством положително социално взаимодействие, като дава възможност на всяко дете да участва активно и да бъде забелязано, оценено и уважено”. Участвах в няколко обучения на ФДРС през годините. 

 

По програмите на ФДРС Ели работи с деца със специални потребности, ползващи услугите на ЦСРИ ДСП към КСУДС; деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип, деца в норма или такива при които се наблюдават ранни маркери за отклонения в развитието и техните родители, участващи в група „Музика в действие за деца от 0 до 3 години и техните родители. 

Днес представяме Еленка Кумчева, музикотерапевт. Ето какво разказва тя за себе си:

„По образование е музикален педагог, магистър. Преди да започна работа в КСУДС съм работила като учител 20 години. Музикотерапевт в ЦСРИ ДСП съм от септември 2008 г. Обучавам се в програмите на Българска Асоциация по Музикотерапия, където съм асоцииран член. По програмата „Музика в действие“  на ФДРС работя от 2017 г. За първи път се запознах с програмите от презентация на Росица Богалинска. Привлечена бях от целта на програмата – „подпомагане на детското развитие посредством положително социално взаимодействие, като дава възможност на всяко дете да участва активно и да бъде забелязано, оценено и уважено”. Участвах в няколко обучения на ФДРС през годините“.

По програмите на ФДРС Ели работи с деца със специални потребности, ползващи услугите на ЦСРИ ДСП към КСУДС; деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип, деца в норма или такива при които се наблюдават ранни маркери за отклонения в развитието и техните родители, участващи в група „Музика в действие за деца от 0 до 3 години и техните родители.”

 

Един от последните случаи, по които се работи изключително по програмата „Музика в действие” е на момче на 5 години с водеща диагноза синдром на Ангелман; спастична церебрална парализа; невербален. Бащата е с увреден слух и не говори, а майката е с нарушен слух, ползва слухов апарат, което ú дава възможност да чува и говори. Насочен е за работа в ЦСРИ с направление от ОЗД. Започва работа с музикотерапевт по препоръка на рехабилитатор и ключов социален работник. Детето посещава детско заведение, но не комуникира вербално. Трудно са задържа на крака – пълзи или се търкаля. Не реагира на инструкции, проявява поведение, характерно за дете на възраст 7 – 8 месеца. Обръща се по посока на звук, но не продуцира такъв.   

В резултат от провежданите сесии е изградена доверителна връзка между детето и специалиста, Иван среща музикотерапевта с усмивка и прегръдка. В процеса на работа е преодоляно хаотичното пълзене на детето в стаята. Момчето се обръща при повикване по име и наблюдава специалиста, докато тя изпълнява познати песни. Иван може сам да си избере инструмент и да партнира на терапевта за няколко минути. все по-често се опитва да повтори показани движения. Хиперактивните прояви намаляват и се появяват моменти на споделен поздрав. Наблюдават се моменти на ритмично ходене под звуците на музика. Появяват се първите вокали.  

Същевременно се отчита, че родителите са по-спокойни. Приемат състоянието на детето. Mайката e родителят, който говори с детето и се включва активно в работата с него, приема и изпълнява дадени ú насоки.  

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?