СДРУЖЕНИЕ „САМАРЯНИ“, ГРАД СТАРА ЗАГОРА 

Партньорството ни датира от 2018 година, когато започна прилагането на програма „Елементът Игра“ в работата с деца и семейства. Тя е интегрирана основно в  работата на “Къщата на семейството и общността” в с. Калитиново, която е иновативна услуга, развита от Сдружение „Самаряни“ по програма „Силата на семейството и общността“ на Фондация “Лале”. 

За партньора„Самаряни” възниква като неформално обединение на група млади хора от град Стара Загора, които решават да помогнат на десетките деца на улицата в града. В края на октомври, 1998 г., те учредяват фондация, която четири години по-късно, през септември, 2002 г., е преобразувана в сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена ползаОрганизацията осъществява социална работа, чрез предоставянето на социални услуги, насочени към деца и семейства в риск; деца и жени, преживели насилие; млади хора, останали без дом, след напускане на специализирани институции; а също така и социална работа, свързана с ранното детско развитие и с превенцията на изоставянето и на насилието, както и на други социални и здравни рискове. 

 

Програма „Елементът Игра“ се прилага в различни сфери на работа с деца и семейства – в подкрепа на индивидуалната връзка между възрастен и дете в резидентна грижа, в индивидуалната работа с деца и семейства и в подкрепа на общности, за да имат достъп децата до услуги и програми за ранно детско развитие. Това се случва в рамките на три проекта на 
Сдружение „Самаряни“: „КЪЩАТА на семейството и общността“, „Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие” и „Внучето на баба”. В рамките на последният от тях, насочен към деца, лишени от родителска грижа, които са настанени в специализирани институции – ЦНСТ, игровият подход се прилага по специфичен начин при заниманията с деца, които са на много по-голяма възраст, но са със затруднения в развитието, поради наличие на множество физически и ментални увреждания. За тези деца индивидуално полагат грижи социални сътрудници, така наречените – „баби“, една от които с много усилия, любов, внимание, търпение и постоянство постига с тях своите “малки чудеса”… 

По програмата на Сдружение „Самаряни“ са предоставени играчки на обща стойност 1 536 лева. 

Представяме един от специалистите, които прилагат програмата в своята индивидуална и групова работа: 

Казвам се Цвета Латева и съм социален педагог. От почти две години и половина работя като социален работник в Сдружение „Самаряни“, гр. Стара Загора. 

След участието ми във въвеждащо обучение относно Програмата „Елементът Игра”, проведено в Сдружението, през м. ноември, 2018 г., имах възможността да стана част от екипа, който организира и провежда групи за игра с деца и техните родители, по проект „КЪЩАТА на семейството и общността“, осъществяван в с. Калитиново. Там, още от самото стартиране на програмата в “Самаряни”, ние прилагаме основно два от елементите й, а именно – „Библиотека на играчките“ и „Разкажи приказката“. 

Да продължавам да работя с деца, под формата на игра, да включвам дървените играчки, книжките и други подръчни материали в процеса – игра, ми позволява да проявявам повече креативност. Научих се да наблюдавам и слушам по-задълбочено децата и така осъзнах, че като следвам тях, техния моментен интерес към дадена играчка или герой от приказка, ние ставаме по-близки. Посредством една наша игра  „Опознай добре това, с което играеш“, забелязах, че те стават по-изобретателни и съсредоточени в научаването на нови неща, както и в разбирането на собствените си чувства и постъпки в дадена ситуация по време на игрите, или пък в съпреживяването на емоциите на някой свой любим, приказен герой, както и в собственото си оприличаване на него. 

 

Ето и една история на дете, която разказва Цвета: 

Той е малък – само на 4 г. И тепърва е започнал да се запознава с книжките и вълшебния свят, в който ни въвеждат, чрез написаното в тях… Той е детето, което “преследваше” всеки възрастен, за да му чете нова книжка или да препрочита някоя вече прочетена. В програмата “Разкажи приказката”, първо го привлякоха цветните и многобройни илюстрации, изпълнени с всевъзможни измислени герои, вълшебни същества, феи и т.н. Постепенно той откри, че прочетените буквички описват вълшебните същества и героите, с които току-що се е запознал, посредством картинките в книжките. И така, те го отведоха във вълшебния свят на мечтите, който се оказа неговото специално място… 

А чрез участието си в програмата “Библиотека на играчките”, той започна да строи свой вълшебен свят от замъци и кули, както и да кани в тях вълшебни гости  приказни герои, на които приготвяше обеди или вечери… Чрез играчките се запозна с гъсениците и пеперудите, научи се да разпознава цветовете и да строи писти, направи и първите си стъпки в разпознаването на формата на елементите, както и още много други свои “открития”… 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?