Партньорството ни с фондация “За Нашите Деца” датира от края на декември 2014 г., когато в Центъра за обществена подкрепа е създадено пространство за учене по програмата “Елементът Игра”.  

За партньораФондация “За Нашите Деца (ФЗНД)  е българска неправителствена организациясъдадена през 1992 г., за да подкрепя уязвимите български деца и техните семействаТя е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”. Вече 27 години фондацията работи за подобряване на политиките за деца и семейства, за развиването на ефективни програми и услуги за превенция на изоставянето на деца още на ниво родилен дом и интензивна подкрепа за родители и близки. Развива приемната грижа в България, участва в закриването на детски институции и развива нови модели на краткосрочна резидентна грижа и услуги по ранна интервенция.  

Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постояннитесигурни и развиващи семейни отношения. Именно на това поле нашите професионални цели се обединиха и така започнахме съвместна работа по програма „Елементът Игра“. И днес програмата продължава да се прилага в Центъра за обществена подкрепа, където годишно преминават стотици деца и семейства. Фондация за децата в риск по света е предоставила музикални инструменти, играчки, книжки и други ресурси за работа с деца на стойност над 5 000 лв., както и обучение на професионалисти. Те са интегрирани в ежедневната и непосредствена индивидуална и групова работа с деца с различни нужди.  

Днес представяме Рая Цветанова, старши специалист “Ранна интервенция” от ФЗНД. Представяме я през един случай, който тя ни разказа. Предаваме го с уважение към личните данни на детето и неговото семейство.  

„Т. беше на 3 години, когато семейството му се обърна към екипа на програма ‘’Ранна интервенция’’ в ЦОП ‘’Св. София”. Диагностициран е със Синдром на Сотос, генерализирано разстройство на развитието, аутизъм. Родителите се притесняваха, че той не проявява интерес към околния свят, не желае да държи предмет в ръка, не се заиграва с играчки, моторно е нестабилен, не говори, не взаимодейства с други хора. Майката сподели, че се нуждаят от насоки как да се подпомогне развитието му. Зад това стоеше и нейната потребност да говори за своето дете и за своите чувства, за трудностите в грижата за него, за преживяванията и тревогите си. Специалистите по ранно детско развитие казват, че началото на живота не се изчерпва само с биологичното раждане, а и с раждането на субекта, с посрещането на бебето от възрастните.Често за родителите е трудно да приемат факта, че детето им e със специални потребности. Важно е да бъдат подкрепени, за да могат да видят неговата уникалност и да му дадат цялата си любов.   

Насочих вниманието на семейството към силните страни на Т. – гальовно и спокойно дете, което обича да слуша музика. Обясних, че диагнозата съществува, но ние ще работим за развиване на потенциала му въпреки диагнозата. Предоставих на майката и бащата нужното време и пространство, в което да зададат въпросите си, да изкажат страховете и тревогите си, да споделят вълненията и съмненията си. На родителя е нужно не само да се предостави знанието, той има правото да знаe. Винаги гледам на родителите като на най-добрите експерти за своето дете и, ако още не се чувстват такива, им помагам да станат по-уверени. Подкрепям ги, за да  надградят капацитета си да разбират и насърчават развитието на децата си, да преодоляват предизвикателствата, които срещат в ежедневния живот. 

В партньорство с родителите на Т. изготвихме индивидуална програма за него, съобразно с потребностите и възможностите му. Детето започна да посещава групите по „Музика в действие“, където с помощта на музикотерапевт се насърчава развитието на фината моторика в играта с маракаси, триангъл, конче, металофон, чукче, както и развитието на координацията око – ръка. Използваме различни сензорни стимули за обогатяване на сетивния му опит. А в провежданите занимания в група с други деца Т. развива своите социално-емоционални и познавателни умения. С течение на времето той започна да харесва и упражненията на физиотерапевтична топка – за стимулиране на двигателните способности и общата му  моторика. Майката активно се включва във всички дейности с детето. Бащата също участва в заниманията, когато има възможност. 

Вече една година работим с Т. и неговото семейство. Днес той прави опити да свири на музикални инструменти, задържа за кратко предмет в ръка. Заглежда се в играчки – докосва ги, взима тези, които му харесват и издава звуци на радост. Тропа с крак по подражание. Подава ръка при инструкция. Обува обувките на баща си. Напоследък зрителният му контакт е по-добър. С майка му се радваме, че Т. понякога взима лъжица, опитва се да загребе храна и я насочва към устата си. Съвсем скоро предстои детето да започне да посещава масова детска градина за социализация с връстници, което има много важна роля за развитието на всяко дете.  

Нашата цел е Т. да  разгърне своя потенциал, да започне да проявява по-голям интерес към заобикалящата го среда, да стане по-самостоятелен в дейностите от ежедневния живот, да развие своите социални и комуникативни умения, и най-важното – да има по-добро качество на живот.  

Майката казва: ”Виждам как всяка седмица сме с една стъпка по-близо до поставените цели”.   

Т. е щастливо дете, защото всеки ден чува от своята майка ‘’Обичам те и вярвам, че ще успееш!’’ Все още не може да й отговори, но по очите му личи, че разбира посланието.“ 

Благодарим на Рая Цветанова за това, че сподели тази история. Това е история за вярата в силата на семейството и на играта. Рая разказва как играчките и музиката помагат на Т. да развива умения и да напредва в развитието си. И това са наистина големите успехи на Т., на неговото семейство и на един изключителен професионалист, който е застанал до тях в точния момент. 

Благодарим на всички от екипа на Центъра за обществена подкрепа на ФЗНД за тяхната работа. 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?