ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЧЕЛИЦА“, ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 

 

Партньорството ни датира от 2016 г. по проект „Пътуваща библиотека: Играчки и музика в действие”, в който детската градина бе партньор. 

За партньора: Детска градина „Пчелица” е детско заведение на територията на гр. Търговище. В своята ежедневна работа учителите прилагат творчески и новаторски подходи към децатаПровеждането на образователните занимания чрез разнообразни средства, основани на играта и позитивното взаимодействие, спомагат за пълноценното развитие на децата. В ДГ „Пчелица” има изградено и успешно функциониращо настоятелство. С негова подкрепа в ДГ се реализирани различни дейности и инициативи за подобряване на средата, в която ежедневно престояват децата. 

Програма „Елементът Игра“ се реализира и във филиала на детската градина в с. Вардун. Голяма част от децата, които учат там са от семейства с ниски доходи. Детската градина в селото няма възможност за възрастова организация на групите, което налага всички деца между 2 и 6 г. да се обучават едновременно в смесена група. През годините броят им варира – липсата на възможности за постоянна работа в селото доведе до изселване на много родители или цели семейства от с. Вардун към по-големите градове или чужбина. Това се отрази и на броя деца в детската градина, който в началото на нашата работа беше близо 30, а сега (2020 г.) е около 15 деца. 100% от децата в тази градина са от ромски произход. Това създава необходимост с тях да се работи засилено за овладяването на български език и подобряване на комуникативните им възможности, което е основна цел на нашата работа. 

Веднъж седмично градината е посещавана от специалист игра, който прилага заедно с учителките програмите за ранно детско развитие от подхода „Елементът Игра“ на Фондация за децата в риск по света. Чрез включването на децата в множеството целенасочени игри, приказки, музикални сесии и др., които програмите предлагат, децата не само разширяват своя речников запас и напредват в говорното си развитие, но и упражняват и научават такива социални и емоционални умения като да бъдат вежливи, да спазват правила, да създават приятелства, да развиват инициативност, да работят по-добре в група и много други. Това е от изключително значение, тъй като всички знаем, че в тази ранна възраст в ума на детето се задават еталони за учене и взаимодействие, които, ако бъдат правилно стимулирани и подхранвани, дават отражение върху целия му живот. В дългосрочен план те биха дали положителен ефект върху възможностите за учене и съответно трудова реализация на тези деца. 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?