Партньорството ни стартира през 2017 г. по проект „Игра за постижения“, а след приключване на неговата активна фаза, в детската градина остана да функционира пространство за учене по програмата “Елементът Игра”. 

За партньора: Детска градина „Звънче” е детско заведение на територията на гр. Търговище, с няколко филиали в съседни села. 

Опитът си от работата по програма „Елементът Игра“ представя директорът на детската градина г-жа Димитринка Атанасова. Този текст тя представи като участник на форума „Образование за бъдеще“ през 2018 г. 

Преструктуриране на „операционната система“ (на ниво група) 

В своята книга „Да преподаваме с мисъл за бедността“ авторът Ерик Дженсън ни убеждава, че мозъците на учениците не само могат да се променят, но и това, че за тази промяна учителите могат да играят важна роля, ако имат познания как това може да се осъществи! Той пише следното: „Някои училища се опитват да направят децата „по-умни“, като ги затрупват с учебен материал. Науката не подкрепя този подход, който обикновено дава обратни резултати, защото кара децата да се чувстват потиснати или отегчени. Децата, израснали в бедност, имат нужда не само от съдържание, те трябва да развият капацитета си“. За да са успешни в училище и в живота, децата имат нужда да подобряват капацитета си за обработване на входяща информация. Съвкупността от умения за обработване на входяща информация проф. Ерик Дженсън нарича „образователна операционна система“, за която чухте преди малко. 

Като дейности, които подкрепят процесите в образователната операционна система на мозъка той посочва примери като: физическа активност, която увеличава производството на мозъчни клетки; играенето на шах, което повишава вниманието, мотивацията, обработката на информация и умения за нейното подреждане. Сред тези дейности той посочва и изкуствата. 

Ще споделя с вас опита на нашата детска градина „Звънче“ град Търговище за развитие капацитета на децата чрез прилагане на програмите „Библиотека на играчките“, „Разкажи приказка“ и „Музика в действие“. Работата ни с тези програми продължава вече втора година. Началото поставихме чрез реализиране на партньорски проект с Фондация за децата в риск по света и Клуб на нестопанските организации гр. Търговище. 

Детска градина „Звънче” се посещава от 225 деца с различен етнически произход, като голям процент (около 70%) са от социално-слаби семейства. Родителите са бедни, някои от тях незаинтересовани за обучението и бъдещето на децата си. Когато получихме предложението на Фондация за децата в риск по света за участие в проекта „Игра за постижения”, ние видяхме една отлична възможност от една страна да осигурим възможност на децата от интервенционната група да играят с прекрасните образователни играчки и в същото време да видим реални резултати в развитието на децата от този вид игра, в сравнение с децата от контролната група.    

Играта представлява съществена част от нормалното психосоматично развитие на децата, и важно средство за общуване. тя е залегнала и като основна дейност в детската градина. 

Играта е езикът на детето и ... играчките са неговите думи! 

Всъщност, играта се счита за толкова важна за цялостното детско развитие, че е заложена като универсално право на всички деца под чл. 31 от конвенцията на ООН за правата на децата. 

“Елементът Игра” е съвкупност от 3 програми, насочени към деца от 0 до 12 години.  

В “Библиотека на играчките” всяка играчка е внимателно подбранаспоред нуждите на конкретното дететака че да подпомага различни области на развитиеКъм всяка играчка е предоставена референтна картакоято дава насоки за работа с дететосъобразно стандартите за детско развитие. Всяка библиотека на играчките има обучен библиотекарфасилитатор игра.  Програмата е подходяща както за индивидуалнатака и за групова работа 

 

Програма “Музика в действие” е насочена към групов формат за деца от 8 до 12 г., и цели чрез ползването и съчетаването на музикални инструментипесни и музикални жанрове от различни култури, да развива  у децата  умения  

 •  за слушане 
 •  за развитие на речта 
 •  фина и груба моторика 
 •  положителни социални връзки 
 •  въображение 
 •  творчество 
 •  себеизразяване и  
 •  увереност.

Децата получават удовлетворение и удоволствие от използването на музикалните инструменти и допира с музиката. Фактът, че те са преки участници в процеса на създаване на музика, действа изключително мотивиращо за децата. 

Програма „Разкажи приказка“ запознава децата с литературата и подпомага езиковото им развитие в етапа преди да започнат да четат. Тя подкрепя развитието на концентрациямоторикасоциализация и умения за решаване на проблеми по забавен и творчески начин. Програмата е насочена към групова работа с деца на възраст от 3 до 7 г. Децата слушат приказка и имат възможност да изразят наученото чрез творчески движения и дейности, свързани с представената тема. Всяка сесия приключва с отбелязване приноса на детето.  

Всички учители от детската градина преминаха първоначално обучение за запознаване с програмата „Библиотека на играчките”, а тези които работиха с деца от групите, в които се прилагаше тя, минаха надграждащи обучения по другите две програми. Те споделиха опита и знанията, които получиха с другите колеги. 

      Учителите в детската градина  работят за: 

 • развенчаване на собствените си стереотипи и предразсъдъци; 
 • осигуряване цялостна подкрепа за развитието на всяко дете; 
 • учене на децата как да упражняват самоконтрол, да поемат отговорност и показват инициативност; 
 • високи очаквания от всички деца и мотивиране на децата да постигат повече; 
 • активно планиране усвояването на нови думи и обогатяването на езика на децата; 
 • създаване на богата среда за учене, в която всяко дете се чувства подкрепено да успее; 
 • изграждане на положителни взаимоотношения помежду си, между децата и между себе си, децата и родителите. 

 

Срещите осъществени с родителите на децата бяха изключително ползотворни. В началото плахи и неуверени, те постепенно се отпуснаха и задаваха въпроси, които ги вълнуват, свързани с възпитанието и отглеждането на децата им. 

Програма „Елементът Игра“ може да се прилага в детски градини и ясли, в болници, читалища, детски клубове и др. Оценката на въздействието върху една интервенционна и една контролна група в нашата детска градина показа, че програмата значително подобрява развитието на децата от интервенционната група спрямо тези от контролната група във всички изследвани области: физическо, адаптивно, социално-емоционално, когнитивно, комуникативно. Смятам, че тази програма може да помогне на детски педагози от различни краища на България в усилията им да превъзмогват последствията от бедността върху развитието на децата. 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?