Партньорството ни датира от 2013 г., когато в Семейно-консултативния център във Велики Преслав, изграден по проект на  УНИЦЕФ – България е създадено пространство за учене по програмата “Елементът Игра”. След приключване на проекта през 2020 г. ресурсите за работа по програма „Елементът Игра“ са предоставени на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства 

За партньораДневният център е създаден по Проект BG05M9OP001-2.019-0002 „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ и Център за обществена подкрепа  в гр. Велики Преслав и стартира дейност през месец август 2019 г. Центърът предоставя специализирани услуги за деца и семейства и разполага със следните специалисти: педагози, логопед, ерготерапевт, кинезитерапевт, психолог работят с децата. 

Програма „Елементът Игра“ се прилага като съпътстващ подход в работа с децата с цел насърчаване на тяхното развитие и допълване на специализираните интервенции. 

Представяме Гергана Савова, която отговаря за организирането на дейности по програмите  и която има богат опит от работа по програмите, основани на игра и преди настоящата и позиция в центъра. Ето какво споделя тя за себе си: 

Казвам се Гергана Савова, имам магистърска степен по педагогика.  

По програмите на ФДРС работя от началото на 2018 г. в тогавашния Семейно-консултативен център в гр. Велики Преслав. Удовлетворена съм от грейналите детски очички и учудените личица при представянето на „Разкажи приказката“ и искрения, звънък смях при запознаването на децата с музикалните инструменти от програма „Музика в действие“. Лично аз започнах предимно да работя с програмата „Разкажи приказката“. Замисълът, който вложих в приказките е освен заучаване на необходимото от тях, да стимулирам креативност в децата, насърчавайки ги да пресъздадат по свой начин приказките. 

Мотивира ме желанието на децата, това че им давам свобода да покажат и своята гледна точка в развитието на приказката, следвайки целта – заучаване на нови думи и понятия и разширявайки речниковия им запас и обща култура. 

През изминалите месеци на карантина подкрепяхме семействата като предоставяхме играчки от Библиотеката по домовете, както и като работехме дистанционно през различни канали, по които им предлагахме идеи за игра у дома. Прилагахме и части от програма „Елементът Игра вкъщи“, която беше в подкрепа на родителите през изминалите месеци на изолация. 

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?