Проектът e осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. в партньорство с  Клуб на нестопанските организации (КНСО), Търговище б на НСО Търговище. Проектът е част от тематична област „Социално включване и овластяване на уязвими групи“ и е на обща стойност 15 017 евро, с период на изпълнение ноември 2014 – октомври 2015 г.

Обосновка на проекта

Опитът по предоставяне на социални услуги за деца на Фондация за децата в риск по света и КНСО изведоха потребности, за които не са намерени подходящи решения. Те са свързани с използването на съвременни, лесни в за приложение методи и подходи, подпомагащи ранното детско развитие. Този проблем е още по-сериозен за децата и семействата, живеещи в малки населени места и същевременно са с нисък социално икономически статус. За запълването на тази констатирана липса организациите обединяват усилията си, за да се осигури достъп на семейства от различни рискови групи (вкл. с деца с увреждания) до ресурси, които биха ги подкрепили в ежедневието. Такъв ресурс са обучителните играчки, подпомагащи уменията на децата в основните области на развитие и програмите на ФДРС основани на игра.

Проектът е иновативен по отношение на целевите групи и достигането до тях. До момента на подготовка на проекто-предложението „Библиотека на играчките“ е прилагана предимно с деца, отглеждани в институции. Искахме да направим този модел мобилен и достъпен за общността, като същевременно го интегрираме в комплексната подкрепа в работата ни с деца и техните семейства.

Какви бяха нашите цели?

 • Подпомагане развитието на деца на възраст 0 до 7 г. в отдалечени региони чрез работа на терен;
 • Осигуряване възможност за родителите да развиват своя родителски капацитет и да разберат важната роля на играта в етапите на развитие на детето им;
 • Достъп до услуги на терен в общността за деца и семейства;
  Ранна интервенция и превенция на изоставянето.

Към кого беше насочена подкрепата ни?

 • деца от 0 до 7 г. и техните родители в малките населени места на община Търговище

Как работихме, за да постигнем целите си ?

 • Обучение на екипа;
 • Обучение по мониторинг и оценка на ефекта от услугата;
 • Осигуряване на организация за прилагане на услугата;
 • Приложение на услугата “Мобилен подход в Библиотека на играчките”;
 • Посещения на родители и деца в стационарната Библиотека на играчките в Клуб на НСО Търговище;
 • Месечни супервизии;
 • Текущо набиране на информация и обработка на данни за резултатите от проекта;
 • Провеждане на регионална двудневна конференция за споделяне на опита;
 • Преглед на едногодишната работа по проекта, план за преход към местно финансиране на дейността.

Какво постигнахме?

 • 50 деца от региона на Търговище получиха достъп до качествени образователни играчки, за да усвоят умения, важни за тяхното познавателно и физическо развитие, както и за овладяване на социални умения за споделяне и отговорност, играта подкрепя тяхното емоционално развитие;
 • Семействата на 50 деца подкрепени в грижата за развитието на техните деца;
 • 20 обучени специалисти.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?