ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Обученията за професионалисти са важна част от работния модел на Фондация за децата в риск по света, а именно подкрепа на партньори, чрез които програмата Елементът Игра® достига до децата, семействата и общностите.

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 1. Базисни теории за детското развитие
 2. Ранно детско развитие
 3. Елементът Игра® – програмите за работа с деца
 4. Обучение на родители
 5. Работа с деца, живеещи в двуезична среда
 1. Работа с общности, живеещи в изолация и бедност
 2. Европейска рамка за качество в образованието и грижата в ранна детска възраст
 3. Социални умения за младежи
 4. Инструмент за оценка на детско развитие „Индекс за способностите на детето“ (EHCI)
 5. Обучение или обучителен пакет по конкретна заявка

Фондацията предоставя както присъствени, така и онлайн обучения. Методите, които се използват за обучение на възрастни са интерактивни, дискусионни, демонстрационни и чрез добри практики (в т.ч. в естествена среда с деца), презентации и лекции.

СУПЕРВИЗИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Фондацията предоставя професионална супервизия на екипи и на професионалисти в областта на социалната работа, психологията, организационното развитие, педагогиката и консултирането чрез екип от двама психолози с богат опит от работа с деца и семейства в риск, социални услуги и оценка на ранно детско развитие.

Супервизията, такава каквато я предлагаме ние, има за цел да подкрепи развиването и интегрирането на програмата Елементът Игра®, да подкрепи практикуващите игрови сесии с деца и родители и да подкрепи работата с децата през игра.

СКРИНИНГ НА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

Фондацията извършва професионални услуги в областта на скрининг на детско развитие с инструментите:

 • Рейтинг скала за оценка на детско развитие DP3, стандартизиран за България и
 • Early Human Capability Index (EHCI)

Проследяването на детското развитие чрез скринингови инструменти, както и други подходящи, е професионален подход, който е в помощ на ранното и навременно идентифициране на забавяне или трудности в детското развитие. След извършването на оценката се предоставят насоки за екипите или специалистите за работа с конкретното дете и семейство, които включват и работа през програмите от компонент „Ранно детство“

©2023WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?