ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

Програмата за обучение на родители цели да повиши информираността на възрастните за значението на играта в процеса на ранно детско развитие. Тя е структурирана в 8 модула – 7 от тях са обучителни и един за индивидуална консултация:

МОДУЛ 1. Детското развитие и значението на играта – 1-ва част
МОДУЛ 2. Детското развитие и значението на играта – 2-ра част
МОДУЛ 3. Психомоторно развитие на детето – обща моторика
МОДУЛ 4. Психо-моторно развитие на детето – фина моторика

МОДУЛ 5. Когнитивно развитие на детето
МОДУЛ 6. Социално-емоционално и езиково развитие на детето
МОДУЛ 7. Добри родители – превенция на насилието над деца
МОДУЛ 8. Консултация

Форматът е съобразен с добрите световни практики за работа с родители, според които обучението на родители повишава техните родителски умения, подобрява връзките в общностите и има ползи за децата и тяхното ранно развитие. Индивидуалната консултация осигурява лично пространство за родителите да поставят техните въпроси и да изразят притеснения в защитена среда.

Темите се представят в групи в няколко последователни срещи. В хода на обученията родителите получават информация, дискутират, играят и обменят опит.

Очаквани резултати след обучението са родителите да имат повече знания за:

  • Детското развитие, да отделят повече време за игра, да насърчават детската автономност, любопитство и инициативност.
  • Да имат по-добри умения да насърчават силните страни и детската увереност.
  • Да се повиши доверието им в образователните и социалните услуги.
  • Да развият умения за ненасилствени отношения с детето.
  • Да приключат обучението с богат набор от видове игри, които да практикуват и да имат по-добра чувствителност към детето, в различните етапи от неговото развитие.

КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ

Индивидуални консултации по заявка на родители, семейства и близки за ранното детско развитие или след извършена оценка (скрининг или друго), както и насочване или свързване с други специалисти. Информирането на родители за това как да подкрепят ранното детско развитие е ежедневна работа на екипите, които работят по програмите. Ето защо всеки, ангажиран по програма „Елементът Игра“ преминава през специализирано теоретично и практическо обучение по ранно детско развитие.

©2023WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?