Фондация за децата в риск по света развива система за мониторинг и оценка на програмните дейности и на въздействието им върху общностите и партньорските организации. Фондацията работи с партньори на места, където достъпът до игра и играчки за деца на ниска възраст е труден – в етнически общности, в малки населени места без други услуги за ранно детско образование, в социални услуги, резидентни услуги, болнични заведения, образователни услуги и детски градини. Програмните дейности за деца съдържат подходи, основани на игра, музика и четене, в която се включват и родителите. Приложението им в малки населени места, където няма други услуги за деца в ранна детска възраст и маргинализираните общности има следните специфични цели:

1. Да обучи специалисти и да поддържа професионална мрежа от работещи в подкрепа на ранното детско развитие;
2. Да осигури възможности за децата и родителите да играят и да учат през игра като предостави ресурси и материали и/или подкрепя създаването на подходяща физическа среда и условия за това;
3. Да осигури възможност за провеждане на организирани дейности, водени от специално обучен човек с цел насърчаване на детското развитие и развиване на позитивна връзка между деца и родители;

4. Да повиши информираността на родителите и местното население за значимостта на ранно детство;
5. Да подкрепи общностите в тяхното възстановяване и развитие, в т.ч. чрез подкрепа на местната власт при провеждането на местни политики за деца и семейства и изграждане или обособяване на места за игра;
6. Да насърчи ранното учене на български език на децата, в чиито семейства се говори основно друг език и да повиши готовността им за постъпване в предучилищна и училищна среда

Мониторингът на въздействието има за цел да представи доказателства за нуждата и полезността от програмните дейности, която да се използва за различни цели – изследвания в т.ч. с научна цел, статистика, надграждане на съдържателно ниво и развиване на добри практики, надграждане на програмните дейности в конкретен регион, мултиплициране на програмата като модел за подкрепа на ранно детско развитие, фондонабиране и др. За тази цел ние извършваме мониторинг на бенифицентите и мониторниг на резултатите.

Описание на инструментите за мониторинг:

1. Инструмент за оценка на качеството на услугите за ранно детско развитие за момчета и момичета: ОГРДВ кътове за игра (ECD QUAT) International Child Development Initiatives (ICDI).
ECD-QUAT е инструмент за измерване на качеството на услугите за деца. Основната идея е, че от включване на заинтересовани страни като родители, практикуващи и здравни работници в общността може да се направи функционална оценка на услугата. ECD-QUAT създава възможност за открита дискусия и подобряване на услугата приемайки сериозно малките деца, стимулирайте персонала да размишлява върху работата си, да преодолява различията като ги обсъждаме заедно и като ползва експертни познания, мнения и прозрения на различни заинтересованите страни. С други думи: ECD-QUAT е метод за стимулиране на действия за участие!

2. Рейтинг скала за оценка на детското развитие DP3 – скрининг на детско развитие
Проследяването на детското развитие чрез скринингови инструменти, както и други подходящи е професионален подход, който е в помощ на ранното и навременно идентифициране на забавяне или трудности в детското развитие. След извършването на оценката се предоставят насоки за екипите или специалистите за работа с конкретното дете и семейство, които включват и работа през програмите от компонент „Ранно детство“.

3. The Early Human Capability Index (eHCI) – „Индекс за ранна човешка способност“ (eHCI) или „Индекс за способностите на детето“ е холистична мярка, предназначена да обхване ранното детско развитие в различни култури и контексти. ЕHCI е разработен от доц. Бринкман с оглед да обхване ключовите аспекти на детското развитие при 3-5 годишни, които прогнозират бъдещи възможности. EHCI е лесен за използване инструмент за проучване, който може да бъде попълнен от родители/ полагащи грижи, работници, които се грижат за деца, учители, здравни работници, медиатори, и други специалисти, работещи в областта на ранното детско развитие.

Фондация за децата в риск по света преведе на български език инструмента и го ползва от 2019 г. за проследяване на резултатите от проектна дейност.

4. Обратни връзки от обучения и събития

Изследване на степента на удовлетвореност от обучението – съдържание на темите, начин на представяне и приложимост в работата; изследване на трудностите и нуждите от допълнителни обучения по конкретни теми; препоръки и възможност за споделяне и коментиране на друго.

5. Информационна карта с количествени показатели от партньорските организации – два пъти годишно

Съдържа количествени показатели на деца и родители, участвали в програмите дейности по места, както и приложението на отделните програми от компонент „Ранно детство“, изследване на истории на деца и семейства.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?