Фондация за децата в риск по света работи в подкрепа на ранно детско развитие и учене на уязвими групи деца и техните семейства в страната от 2009 година. С цел разширяване обхвата на практическото приожение на програмата “Елементът Игра“, през годините организацията е развила партньорства с държавни институции, общински власти и неправителствени организации, които предоставят образователни и социални услуги за деца в риск и техните семейства. От края на 2016 год. те са част от мрежа на специалистите, които работят по програмата “Елементът Игра”.

Моделът на ФДРС е свързан с целенасочена и последователна работа по посока развиване на специалисти от партньорски организации за поддържане на единен стандарт на качеството при прилагане на авторските ни програми за ранно детско развитие чрез игра. Така съвсем естествено Мрежата възникна в резултат, както на идентифицирана необходимост от страна на организацията, така и на заявеното желание от партньорите да имат пространство за обмен на опит и знания, и получаване на професионална подкрепа.

Целите, които си поставя Мрежата на специалистите са свързани с:

 • изграждане на капацитет на екипите на партньорските практики;
 • поддържане на мрежа, чрез която партньорите ни са свързани, за да обменят опит и идеи;
 • споделено знание за ранното детско развитие и за програмата “Елементът Игра”;
 • осигуряване на устойчивост чрез развиване на местния капацитет;
 • формиране на принадлежност към учеща се общност;

От 2016 година досега ФДРС подържа Мрежата чрез:

 • Годишни срещи;
 • Работни посещения и срещи по места;
 • Обучения;
 • Супервизии и консултации;
 • Съвместни проекти и инициативи с членове на Мрежата;
 • Мониторинг на програмите;
 • Разказване на истории.

Членове на Мрежата са партньори на ФДРС, които развиват програмата „Елементът Игра“ по места. Тяхното многообразие е огромно богатство!

До средата на 2020 г. сред партньорите на Фондация за децата в риск по света са 13 НПО, 4 общини и 9 държавни институции доставчици на социални и образователни услуги.

Комуникацията с членовете на Мрежата се осъществява писмено ежемесечно и по време на работните посещения и различни събития. Два пъти годишно членовете на Мрежата подават писмена обратна връзка с предложения за усъвършенстване работата на Мрежата.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?