Програмата “Сътрудник по привързаност” е една от първите в България, изпълнявана от Worldwide Orphans Foundation самостоятелно в подкрепа на подобряване на грижата за бебета и малки деца от институции от 2009 г. до 2016 г.

Първоначално Worldwide Orphans Foundation партнира „О.А. Милосърдие“ като част от програма и проект „Внучето на баба“.

Както е описано в публикация в сайта на ДМСГД Варна „Идеята на програмата („Внучето на баба“) е в нея да бъдат включени деца с повишени индивидуални нужди. Например деца с проблеми в моториката, с храненето, с говора, деца с емоционален дефицит. Целта е в хода на работата да се изгради пълноценна индивидуална връзка между възрастния и детето, която да стане опора за преодоляване на проблема. На всеки три месеца децата се тестват с Денвър тест и се изработва и представя на жените индивидуална – психологическа характеристика за всяко дете поотделно. Посочват се областите, при които трябва да се наблегне в работата, подчертават се успехите, указват се пропуските. Разработват се и се дават на жените материали за развитието на моториката, говора и социалното и емоционално – личностно поведение“.

Програма „Внучето на баба“ се реализира на много места в страната, където има институции за деца и е изпълняван от различни организации. Worldwide Orphans Foundation партнира в този проект като предоставя финансови средства за работещите жени, като приносът на Фондацията не е отразяван от страна на партньора.

След оттеглянето на Worldwide Orphans Foundation от проекта и с цел да продължи да подкрепя грижата за институционализираните бебета и малки деца е създадена програмата „Сътрудник по привързаност“. За изпълнението на програмата са наемани пенсионирани жени, които са посещавали децата в домовете и са общували с тях в домовете за деца на възраст от 3 до 7 години – в дом „Надежда“ Русе, в дом „Детелина“ Плевен и в Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец, и в Карин дом, Варна. Програмата е насочена към изграждането на индивидуализирана връзка между дете и възрастен, която е постоянна в рамките на два часа дневно, в продължение на 5 дни седмично.

Обосновка на програмата:

Началото на изследванията на привързаността е поставено от изтъкнатия английски психиатър и психоаналитик Джон Боулби (1907-1990) и американския психолог Мери Ейнсуърт (1913-1999). На база на техните изследвания, по-късните теоретици заключават, че сигурната привързаност, изграждана в първите години от живота на човек, въздейства върху основните области на развитие. (Бретъртън, 1992, Едуърдс 2002) По-нататъшните изследвания на родителските стилове посочват, че чувствителността и откликването на нуждите на детето водят до изграждане на сигурна връзка на привързаност, която благоприятства познавателното, социалното и емоционално развитие. (Касоу и Дънст, 2004; Кочанска и Аксън, 2004). Литературата, посветена на деца, отглеждани в институции или алтернативна грижа, също подчертава ролята на откликващият възрастен-полагащ грижи за подобряване на детското развитие. (Изледване на институция за деца без родителски грижи в Санкт Петербург, 2005; Гроарк, Мухамедрахимов, Палмов, Никофорова и МакКол, 2005; Ван Лийзендоорн, Луийк и Джъфер, 2008; Гроарк, МакКол и Фиш, 2011).

Дефиниция на програмата:

Програмата „Сътрудник по привързаност“ създава индивидуализирана връзка между доверен възрастен от местната общност и дете без родители или дете в риск. Основната цел на Програмата е да се подпомогне развитието на детето чрез изграждане на здравословна връзка на привързаност.

Участници в програмата:

 • Екип на „Фондация за децата в риск по света” на местно ниво, включително програмен обучител и логистична подкрепа;
 • Партнираща институция или организация;
 • Възрастни от местната общност, които след подбор и наемане работят като сътрусници по привързаността;
 • Деца лишени от родителска грижа.

Методология на програмата:

 • Стандарти на Програмата и обученията
 • Протокол и насоки за супервизия
 • Протокол и насоки за периода на преход

Модел на програмата:

Всеки сътрудник по привързаността се грижи за 2 деца, по 2 часа за всяко от тях, 5 дни в седмицата, като предоставя индивидуализирана грижа и внимание съгласно насоките и стандартите на Програмата. Сътрудниците полагат грижи за децата възможно най-дълго време. В случаите, когато детето преминава към приемна грижа, осиновяване или друга ситуация, асистентите по привързаността участват в периода на преход съгласно програмния Протокол за период на преход.

Постигнати резултати от програмата:

 • Децата проявяват подобрение в: социални умения, психо-социална адаптация, когнитивно развитие, фина моторика, обща моторика и комуникация.
 • Децата проявяват способност за изграждане на сигурна привързаност.
 • Обучените възрастни, полагащи грижи демонстрират умения, свързани с ранната детска интервенция.
 • Общността разполага с набор от обучени възрастни в сферата на детското развитие.

Приключване на програмата:
Програма Сътрудник по привързаност се прекратява от началото на 2017 г.

Днес деинситуционализацията на грижата за бебета и малки деца е в ход и са закрити голяма част от домовете.

Източник:
http://www.dmsgd-varna.com/proekti_details.asp?id=1

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?