Най-важният период за развитието на реч у детето са първите три години. Това е времето, когато мозъкът се развива най-бързо и е най-добрият период за възприемане.

От раждането си до 36-месечна възраст детето усвоява забележително количество думи (средно 600 – 800) и основните граматически правила на поне един език (поставено в подходящи условия, детето е в състояние да овладее и повече езици).

Езиковото развитие на детето продължава до към 11-годишна възраст, но с намалена активност. До петата година децата овладяват граматиката (строеж на езика). Детето натрупва пасивен речник и след това  проговаря – първо то започва да разбира езика, след това да го говори. Езиковото развитие включва развитие на слушането и разбирането и развитие на говоренето. Има тясна връзка между познавателното и езиковото развитие и между развитието на езика и фината моторика (това повлиява четенето и писането в училище)

Децата, които живеят в двуезична среда, първо усвояват майчиния си език и той остава езика, на който те мислят и творят. На базата на майчиния език децата научават втори език. Те учат езика през имитация, затова е добре от ранна възраст да имат възможност да общуват и в среда на втори (официален) език. При работа с малцинствени общности, в които се говори език, различен от официалния, е препоръчително децата да бъдат стимулирани ежедневно да имат досег с официалния език през игри, слушане на приказки, слушане на песни и пеене на песни.

  1. Виждам, виждам

Това е игра за отгатване. Първо вие огледайте стаята и покажете на детето каква е идеята на играта, опишете нещо лесно, което се вижда, например: „Виждам  нещо кръгло, то е червено, със стебло…“.Децата отгатват. Като описвате какво виждате и каните децата да отгатнат, вие сваляте напрежението от тях и се забавлявате. 

 

  1. Горещо/ Студено/Хладно/ Топло 

Покажете на детето какъв предмет ще скриете и когато започнат да го търсят, ги насочвайте с думите „топло, студено, горещо“ в зависимост от това дали се приближават или отдалечават от предмета. 

 

  1. Изпълнение на задачи 

Следване на инструкции – само до 3 стъпки.  

Надграждане уменията на детето да упражнява паметта си за последователност, като всяка стъпка надгражда предходната: Скочи 1 път, Скочи 1 път и плесни с ръце, Скочи 1 път, плесни с ръце и се завърти 

 

  1. Стихчета 

Предложете на родителите лесни детски стихчета на различна тема. Може да ги предложите на видео или на звуков файл, за да може детето да слуша и да повтаря. 

 

  1. Броилки 

Децата обичат забавните рими, които може да повтарят, докато изпълняват определени действия и играят. 

  

Тухлички 

 

Тухличка по тухла – (на всяка сричка едната длан се поставя над другата) 

къща построихме. 

То-о-лкова широка – (ръцете са встрани) 

то-олкова висока – (ръце горе) 

А коминче? А коминче?  – (ръце на кръста, оглеждат се) 

Още тухлички вземете - (навеждат се с ръце до пода) 

и коминче построете!  – (подскачат с ръце високо горе) 

Още тухлички вземете - (навеждат се с ръце до пода) 

и коминче построете!  – (подскачат с ръце високо горе) 

 

 

Зайчета 

 

Ето и още едно популярно и любимо стихотворение-игра! В началото научаваме целия текст с децата, като им показваме и движенията. След това играем. Възрастният казва първата част (в синьо)  

Децата казват втората част (в червено) и показват движението 

 

Събрали се зайчета…. пет.( изнасят напред едната ръка и показват петте си пръстчета) 

Строили се всички… в ред (с една ръка правят мах пред тялото на ниво пояс) 

Белички… дебелички (имитационно движение с две ръце встрани , като делвичка, могат и да се поклащат) 

с ушенца… като листенца (правят „ушенца“ с по 2 пръстчета над главичката си) 

с мустаци… като на юнаци (с показалците на двете ръце показват от под нослето си  колко са дълги мустаците. Могат да показват, че са дълги и навити на масури,  т.е. да правят и кръгообразни движения) 

Строили се, преброили се: едно, две, три, четири, пет….( броят пръстите на ръцете си и стигайки до 5, отново изнасят едната ръка напред и показват петте разтворени пръстчета) 

и заиграли на… телефон (с едната ръка имитират слушалка на телефон и я слагат до едното ухо) 

Първото казало… слон (1 дете в  „телефонната слушалка“) 

Второто чуло…кон (също като първото) 

Третото казало… внуче (като предходните две) 

Последно чуло… куче (същото прави и последното дете в редицата) 

Хукнали всички през глава с вик: 

„Куче! Куче! Де го, де?“( На „Куче! Куче!“ всички са хванали главичките си с две ръце. На“ Де го, де?“ могат да се озъртат с различни движения на тялото  и позиции на ръцете) 

Хайдееее, телефонът отиде( На ХАЙДЕЕЕ  правят кръгове с едната ръка пред тялото, на ТЕЛЕФОНЪТ -“ слушалка“, на ОТИДЕ – разтварят двете  

 

  1. Опиши и научи 

Кажете на детето една дума, например къща и започнете за говорите с него за това какво има къщата – покрив, врата, прозорец, комин и т.н. Разкажете на детето от какво се правят къщите – тухли, бетон… с какво са обзаведени къщите…. Тази игра насочва децата към това да натрупват знания и да изследват, разширява кръгозора им, изостря любопитството им. Други подходящи теми са: кола (от устройството и начина на движение може да се достигне до видовете превозни средства и въобще транспорта), професии и т.н. 

 

Четене и разказване на приказки 

 

 За децата, особено малките, гласът на родителите, когото им четат приказка, действа успокояващо дори и да не разбират съвсем каква е историята. Когато родителят чете на детето си, то се чувства не само спокойно, но и щастливо, че е отделено време специално за него, а това го кара да се чувства обичано. Тези моменти ще му помогнат да расте любознателно и умно.    

Още повече, че приказките помагат на детето да развива езика. Първо, като имитира думите, които чува, а след това да ги употребява правилно. Когато детето слуша приказки, то развива въображението и да разбира кое е истинско и кое – не. Формите, цветовете и буквите лесно могат да бъдат научени чрез приказките. А това, че нещо се случва в края на приказката, защото преди това е  било нещо друго, го учи на логика за това, че има причина и последствия, правилни и грешни неща.  

Приказките помагат на повечето деца да се научат да общуват с другите. Те са прекрасно средство да успокоят някой от естествените детски страхове при израстването и ситуации в ежедневието, които са свързани с промени и безпокойства при детето.  

И не на последно място, ако детето слуша достатъчно приказки, то ще заобича литературата и по-лесно ще се справя с ученето.  

 

1.Четене на приказка онлайн 

 

Дори да не сте у дома, продължавайте да четете на детето! Това е добър начин да продължите да правите любимите ви неща дори когато не сте заедно. Чете на детето приказка онлайн или по телефона. Помолете го да си представи картината – кажете му какво вие виждате на картината.   След това поговорете за действието, което се развива на страницата – Аз виждам това. Виждам момченце, седнало в лодка, виждам една муха да прелита, чудя се какво ще стане после. Не задавайте въпроси на детето, а казвайте какво вие виждате. Така ще го насърчите и то да споделя, да описва, да надгражда и това е страхотно!

 

Посетете нашия  канал wwo bulgaria, където ще намерите много приказки. Повечето са в две части, които ще ви дадат чудесни идеи как да развивате приказката в игра и учене.

Ако имате идея как да допълним тази секция, пишете ни!

Нашето желание е да допълваме постоянно този набор от игри, за да може повече родители да са в постоянна готовност да игра!

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?