Раздялата на детето с родителя и ролята на екипа на детската градина

Постъпването в детска градина е един изключително важен момент за детето и неговото семейство. Раздялата сутрин на малкото дете с майката (условно ще посочваме майката, но имаме предвид всеки възрастен от семейството, който полага непосредствена грижа за детето) е труден момент и за двете страни.

Какво се случва с родителя: той се вълнува основно от въпроси като „Дали детето ми ще бъде добре гледано, дали ще забележат, ако то има нужда от нещо или е в опасност, дали няма някой да го нарани …“. Все въпроси, свързани с това „как другият възрастен ще се грижи вместо мен“.
Страховете на родителите са повече свързани с реакцията на възрастните (на екипа на детската градина и посрещането/ приемането на детето), отколкото с това как то ще се свърже с другите деца, как ще се храни и колко е подготвено да се справя самостоятелно (без него) в първоначално непозната среда.

Какво се случва с детето?:

 • първото нещо е срещата с нова и непозната среда, което кара детето да търси познатото – майката, която дава успокоение. Въпреки че средата в детската градина е приятна, цветна, съобразена с детето, тя все пак е непозната и за да я опознае и изследва, детето има нужда от майката.
 • второто нещо е способността и готовността на детето да се отделя. Такава то е развило около и след три-годишна възраст, когато е добило разбирането, че предметите и хората не изчезват, когато то не ги вижда. Това е времето, когато то е развило емоционална връзка и с бащата и с други близки от семейството, освен с майката и това е опит в посока изграждане на отношения и с други възрастни извън семейството, каквито са учителите в детската градина.
 • третото е свързано с това, че към третата година детето е постигнало значителен напредък в своето цялостно развитие, такова, че да изпитва удоволствие от независимостта си, от движението и играта и да има някакви умения да се съобразява с правила. Децата имат нужда от правила, но в ниската детска възраст някои семейства се въздържат от въвеждане на правила и изисквания към детето, водени от разбирането си, че „то е още малко“ и това може допълнително да усложни адаптацията му в детската градина.

Тъгуването (плаченето или други поведенчески прояви) е адаптивна реакция към нова среда и промени. Времето на успокояване е различно за всяко дете. До постъпването си в детската градина детето вече има опит и от краткосрочни раздели с майка си или друг, към когото е привързано. Как се е справяло? Какво го е успокоявало и как го е подготвяла майката за тези раздели са важни въпроси, които може да бъдат в помощ на екипа на детската градина при индивидуалния подход към всеки случай на дете и майка.

Как детето да се подготви за постъпването в детската градина?:

 • Добре е детето да посети детската градина няколко пъти преди да започне да остава там – това може да не е възможно по хигиенни съображения или поради някакви разпоредби, но може детето и майка му да се разходят около сградата и в двора на градината и ако е възможно то да играе на пързалките и другите съоръжения. Така то опознава средата и ще бъде по- спокойно;
 • Добре е детето да се запознае с учителите и помощник-учителите преди да започне да посещава редовно градината. Познанството с деца, с които ще бъде в една група също е полезно и ще помогне при адаптацията му;
 • Добре е майката (а защо не и бащата) да имат възможност да посетят детската градина и да разговарят с директора или с екипа, да поставят своите въпроси, да опознаят хората, които ще се грижат за детето. Това успокоява родителите и повишава доверието, което от своя страна е условия и детето също да е спокойно;
 • Формиране на позитивна представа за детската градина – детето може да рисува детската градина или да играе на детска градина у дома – как децата учат, как майките ги водят сутрин и се разделят. Такива игри биха помогнали на хората у дома да забележат как детето си представя престоя си в детската градина и раздялата и да бъдат по-подготвени;
 • Няколко седмици преди постъпването в градината у дома да се спазва дневният режим на детската градина. Това ще помогне на детето по-лесно да се адаптира към правилата, а в психологичен аспект му дава предвидимост, което успокоява;
 • Добре би било екипът на детската градина да се постарае да събере възможно повече предварителна информация за всяко дете, така че да е подготвен с идеи за успокояване, когато това се наложи.

Как да се държи майката/ родителят при раздялата с детето:

 • Да имат свой „ритуал за раздяла“ – майката и детето да измислят няколко последователни стъпки (2 или 3), които следват при разделянето сутрин. Например: имат специален начин на гушкане или имат определени думи, които си казват или начин, по който си ги казват и т.н. Това дава на детето усещане за сигурност и предвидимост и успокоява родителя (за него раздялата също е труден момент);
 • Раздялата трябва да е кратка и след нея родителят да тръгне;
 • Задължително детето трябва да чуе от майка си кога ще дойде да го вземе – например „когато станеш от сън или когато се нахраниш на обяд“;
 • Ако раздялата с майката е много мъчителна нека друг от семейството да води детето или да се редуват по възможност.

Какво помага на детето да се раздели?:

 • Детето да носи в детската градина своя любима играчка или любим предмет от вкъщи, който може да стои в шкафа и просто да е на разположение, за да се успокои детето когато много се разтревожи. Според теорията на Д. Уиникът изграждането на връзка с играчка или любим предмет и неговото носене от детето навсякъде, му помага да се справя с отделянето. Той има важна роля да замести майката, като дава на детето близост, познат е, мирише на дома или на майката, интересен е, с него може да се играе и детето инвестира в него отношения, наподобяващи тези към майката.
 • Негова снимка (или отпечатък на ръката или рисунка), както и снимка на семейството му го карат да се чувства добре. Когато интериорът на детската градина позволява да има такъв кът или табло със снимки, е полезно за детето и то разбира, че е „добре дошло“. Такъв тип интериор напомня и домашната среда;
 • Да чува как у дома се говори позитивно за детската градина – хората у дома трябва да са внимателни какво говорят пред детето за градината! Понякога това не е лесно, защото в тревожността си родителите са склонни да набеждават детската градина за всякакви несгоди;
 • „Ритуал по посрещане“ – учителят или помощник-учителят, който посреща детето, да има определен начин, по който поздравява детето и го води в стаята. Такива може да са: специално направен портал за преминаване (от воали, хартиени летни, завеса), специален личен поздрав, танцови движения и др.

Какво да прави екипът на детската градина при раздялата?:

 • Поздравете майката и детето с усмивка. Информирайте майката къде може да прочете важна информация за учебната програма за деня или какво е менюто за днес – спокойният разговор между възрастни също успокоява детето. Информацията за това как ще премине денят на детето е успокояваща за някои родители, а други изглежда не се интересуват от това;
 • Измислете различни ритуали за посрещане и ги сменяйте (актуализирайте), за да се превърне това във вълнуващ и чакан момент, който децата свързват с детската градина. Забавлението е „лепилото“, което държи свързани децата с детската градина и тя става притегателно място за тях;
 • Давайте обратна връзка към родителите като винаги започвате с успеха на детето или с това, което е направило добре и след това кажете от какво сте недоволни. Не пропускайте да дадете съвет или мнение на родителя как може да научи детето да преодолее трудност или да се справи по-добре с нещо (особено на по-младите родители);
 • В настоящата ситуация при наложените ограничения раздялата може да се случва в двора на детската градина. Родителят и детето да имат своето време да постоят заедно преди то да влезе;
 • Понякога след раздялата родителят има нужда да обмени няколко думи с член на екипа, за да се успокои – при възможност отделете кратко време за това;
 • Преди постъпването на детето да се отдели време за разговор със семейството, на който освен информация за детето и неговото развитие, дайте съвети за подготовката за постъпване и изговорете с родителите правилата в детската градина, както и възможността кога и към кого могат да се обърнат за своите притеснения или да се оплачат. Даването на тази информация от самото начало поставя екипа на детската градина в роля на партньор, но и на авторитет, който носи много отговорности и за да се справя с тях има ясни правила и процедури.

Тръгването на детска градина е важен момент, защото често това е първата раздяла на детето с родителите. Той може да протече по-лесно когато имаме по-добро разбиране за детските преживявания и страхове, за тези на родителите и за професионалната роля на екипа на детската градина.

Снимка: Ed Collier https://www.edcollierphotography.com/

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?