ЕЛЕМЕНТЪТ ИГРА® – ИГРАЧКИ

След процес на ребрандиране компонентът на програмата Елементът Игра®, който преди се наричаше Библиотека на играчките, бе прекръстен на Елементът Игра® – Играчки.
В основата на Елементът Игра® – Играчки е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа на детското развитие. Библиотеки на играчките съществуват по целия свят и варират по големина, начин на работа, персонал и финансиране. Първата такава в света се появява в Съединените щати през 1935 г., а първата в Европа е създадена в Дания през 1959 г.
Библиотеки на играчките в България
Моделът е въведен в България от Фондация за децата в риск по света и е част от програмата Елементът Игра®. Първата библиотека на играчките в България отваря врати през 2009 г. в подкрепа и допълнение на програмата „Внучето на баба“, в Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години в град Дебелец по пилотен проект на Фондация за децата в риск по света. Следващата година Фондацията създава библиотеки на играчките в ДМСГД в Бургас, Варна, Враца, Плевен, Шумен, Русе, Пазарджик и Търговище. От 2009 година насам Фондацията развива библиотеки на играчките на различни места в България – в маргинализирани общности, в читалища, детски градини, социални центрове за услуги, болници, специализирани центрове за деца и семейства, в бежански центрове и резидентни услуги за деца и младежи.

Мобилна библиотека на играчките за първи път тръгва в с. Давидово, общ. Търговище по проект „Мобилен подход Библиотека на играчките“ през 2009 г. Тогава няколко пъти седмично екип по проекта пътува до селото със сакове с играчки, а пристигането им носи радост и шум в селото. Играе се на открито или в сградата на читалище „Светлина“, което първо отвори врати за децата. Там е първият открит Кът за четене и игра – модел на работа с деца и семейства в малки населени места, където няма услуги по РДР. Той е създаден изцяло с финансовата подкрепа на Фондация за децата в риск по света през 2017 г. и продължава да работи и днес.
Библиотека на играчките се ползва като:
– Ресурс за спонтанна или насочена игра по двойки
– Инструмент за терапия, използван от специалисти
– Ресурс за игра у дома, чрез заемане на играчка
– Ресурс за общуване в групи за игра и ателиета за деца и родители
– Мобилна услуга в отдалечени и изолирани населени места
Ползите от програмата Елементът Игра® – Играчки за детското развитие
•ОБЩА МОТОРИКА
Ходене, балансиране, тичане, хвърляне и хващане на топка от разстояние
•ФИНА МОТОРИКА
Манипулира с различни по големина предмети, три и петпръстов захват

• КОМУНИКАЦИЯ
Език и реч, предлози, следване на инструкции, творчество, ролеви игри, ритъм, задаване на въпроси, речников запас
•СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
положително взаимодействие, инициативност, сътрудничество, споделяне на играчки, толерантност, последователност
•КОГНИТИВНО/ ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ
Броене, проста математика, учене на цветове и форми, размери, местоположение, памет, наблюдение, концентрация на внимание
Ресурси за работа по програмата
Всички наши библиотеки на играчките са оборудвани с внимателно подбрани цветни, дървени играчки, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност и подпомагат детското развитие в пет основни области – обща моторика, фина моторика, общуване, познание и социално-емоционално развитие. Библиотека на играчките предоставя сигурно пространство, където децата имат възможност да развиват въображението си и да се отдадат на своето вродено желание за игра. За всяка библиотека се грижи “библиотекар”, обучен от Фондация за децата в риск по света в изпълнението на програмата.
Към всяка играчка в библиотеката има разработена референтна карта, която съдържа важна информация за възрастта на детето, за която тя е подходяща и основна информация за петте области на детско развитие за съответната възраст. Картите се използват от професионалистите или от родителите, за да ги насочат към подходящи дейности в подкрепа на детското развитие.
Референтните карти към играчките са авторски принос на Worldwide Orphans Foundation и са част от практиката на страните, в които работи в т.ч. и България.
Друг уникален ресурс на програмата в България е подготовката на хората, които работят по програмата. Хората са сърцето на тази програма! Те се обучават за директна работа с деца и семейства, като в обучението им се включват подходи за групова и индивидуална игра. Библиотеките в България са основно места за игра, където децата и семействата могат да дойдат в определени дни и да играят или да участват в различни организирани дейности.

В България се прилагат и две авторски програми, които развиват подхода и философията на Елементът Игра® – Играчки и те са „Групови уроци“ и „Да учим заедно“. Техен автор е Лоис Кам Хейман (http://www.listenlovelearn.com/) говорен патолог и автор на книгата „The Sound of Hope“. През 2017 и 2018 г. тя лично обучи група български специалисти, работещи по програмата.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?