ЕЛЕМЕНТЪТ ИГРА® - МУЗИКА

След процес на ребрандиране компонентът на програмата Елементът Игра®, който преди се наричаше Музика в действие, бе прекръстен на Елементът Игра® – Музика.
Програмите основани на музика и движение са популярни по целия свят, като варират по съдържание и продължителност за различни възрастови групи деца. Те се основават на това децата да имат досег с музикални инструменти и музика, безопасно място за танци и свободни движения и възрастни (родители), които участват в детската игра. Ранното детство е изключително благодатен период децата да се научат да свирят на музикален инструмент, но програмите основани на музика и движение не предлагат този вид учене. Те са насочени към подкрепа на цялостното развитие на детето.
Програмата Елементът Игра® – Музика е насочена към подпомагане на ранното детско развитие посредством положително социално взаимодействие. Тя предоставя възможности за ангажиране на децата и възрастните в света на танца и музиката по вълнуващ начин и насърчава връзката родител-дете. Съчетанието на музика, движение и танц подпомага детското развитие, себеизразяване и психо-емоционално състояние.

Елементът Игра® – Музика в България

Програмата Елементът Игра® – Музика е въведена в България от Фондация за децата в риск по света през 2010 година и е компонент на програмата Елементът Игра®. Тя е създадена за деца от ранна до предучилищна възраст, като предлага различен игрови опит на децата. Тя използва мултисензорен подход за среща на децата с музиката и ги запознава по забавен начин със звуците – силен, тих, висок, нисък, с мелодиите и ритмите. Насърчава сътрудничество и общуване в група, взаимодействие, толерантност, лидерство, самостоятелност и др.

Програмата е лесна за приложение и се приема изключително позитивно от деца и от възрастни. В хода на една игрова сесия децата изпълняват различни движения, танцуват, споделят или си партнират в дейности по двойки или в група. Заниманията раздвижват тялото и успокояват ума. Музиката е ритмична и увличаща, и е подбрана от цял свят (в класическата форма на програмата). Заниманията включват танци, запознаване с различни музикални инструменти и общуване. Движенията са отворени и съобразени с възможностите на децата и те имат свобода да изследват музиката. Програмата се реализира с богат набор от музикални инструменти и други (напр. воали и цветни ленти, парашут, топки). Необходими са и технически средства – плейър, колони, дискове с музика. Програмата включва и наръчник със стъпките в сесията, въпреки че може да се прилага гъвкаво, според нуждите и настроението на децата. Водещият трябва да е преминал специализирано обучение по програмата преди да провежда сесии с деца и възрастни.

Ползите за детското развитие от програмата Елементът Игра® – Музика

• МОТОРНИ УМЕНИЯ
усещане на тялото и контрол над движенията /проприоцепция/, координация, обща и фина моторика
• КОМУНИКАЦИЯ
организация и подредба на информацията, невербална комуникация, памет, език и реч
• СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
положително включване и взаимодействие, инициативност, увереност, толерантност, спазване на правила, адаптивност, възприемчивост към хора и събития, настойчивост и упоритост
• ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ
съгласуване и последователност, абстрактно мислене, памет, наблюдение,учене на цветове и форми, решаване на лесни задачи/ препятствия, любопиство и изследване
• МОТИВАЦИЯ И КОНТРОЛ
саморегулация на емоциите, контрол над физиологичните и вокални импулси; ангажираност, интерес, любопитство и нагласа за учене; автономно мислене.
• САМОЧУВСТВИЕ
радост от съвместни дейности, позитивна нагласа, радост от ученето и умения за учене

Ресурси за работа по програмата

• Комплект с музикални инструменти за максимум 12 деца и 12 възрастни
• 6 модула с компактдискове за деца на възраст 0-3 г.
• 6 модула с компактдискове за деца на възраст 3-7 г.
Сесиите по Елементът Игра® – Музика представляват структурирани дейности, следващи определена последователност, описана в модулите, които са част от комплекта Елементът Игра® – Музика. Всички модули са структурирани по сходен начин в следната последователност: песен за добре дошли, преходни песни, разнообразни занимания и игри, и песен за довиждане. Музикалната селекция във всеки модул е уникална и предоставя основа за многообразие от дейности.
Препоръчва се групите да не надвишават 12 деца и 12 възрастни, като за оптимален вариант се приема групиране по възраст. Тези ограничения гарантират качеството на програмата като осигуряват на всяко дете достатъчно пространство да се движи и да взаимодейства с възрастните и връстниците си по време на сесиите.

©2024WWO

Пишете ни

В момента не сме на линия. Но можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, веднага.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?